WYCENA OBSŁUGI KSIĘGOWEJ


INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa firmy
Adres firmy
Forma działalności
Przedmiot działalności
Okres prowadzenia działalności

KONTAKT:

Osoba kontaktowa
Numer telefonu
Adres e-mail

INFOMRACJE DODATKOWE:

Średnie miesięczna ilość dokumentów
Roczny obrót
Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę
Ilość osób współpracujących na umowy cywilnoprawne

WYBÓR USŁUGI:

 
 
 
 
 
 
* W przypadku zaznaczenia pozycji „inne” proszę uzupełnić poniższe pole:

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI: