2.gif 4.gif 1.gif 3.gif

PreviousNext

Kadry i płace


Green Trust to profesjonalny outsourcing, który obejmuje pełny zakres usług realizowanych w ramach wewnętrznego kadr i płac Państwa firmy.

Green Trust to także pełna obsługą klienta w zakresie windykacji, doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego. Szczególne oferujemy tu pomoc w przekształceniach form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej firm. Green Trust Sp. z o.o. w swojej ofercie proponuje również usługi Agencji Pracy.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe zatrudniające kilka osób firmy, a także pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób.

Kadry i Płace Green Trust to kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa prowadzona niezależnie od usług księgowych. 
W ramach realizacji kadrowo-płacowej oferujemy:
• sporzadzanie list płac
• prowadzenie akt osobowych
• prowadzenie ewidencji pracowniczych (czas pracy, urlopy, itd.)
• rozliczanie umów cywilno-prawnych
• sporządzanie deklaracji i informacji do ZUS, US, GUS, PFRON
• konsultacje z zakresu prawa pracy
• opracowanie i uzgadnianie wewnątrzzakąłdowych aktów prawnych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, zakałdowe i ponadzakładowe zbiorowe układy pracy, itd.)
• ścisłą współpracę z klientem przy kontrolach z ZUS, PIP, PSSE, US, UKS i inne
• wsparcie przy organizacji profilaktycznych badań lekarskich oraz wszelkich szkoleń w dziedzinie BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji pracodawców w sporach pracowniczych przed sądem pracy oraz reprezentacji przedsiębiorców i pracodawców przed organami nadzorującymi warunki pracy oraz prawne stosunki pracownicze.