2.gif 4.gif 1.gif 3.gif

PreviousNext

Prawo

Kancelaria Prawna Green Trust to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych wieloletnich klientów polegające na dopełnieniu oferty kompleksowej obsługi i wsparcia w biznesie. Kontynuujemy także działalność istniejącej od 1998 r. Kancelarii Doradztwa Biznesowego prowadzonej przez Marka Szymczaka i specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, głównie w obszarze prawa pracy.

Specjalizujemy się przede wszystkim w obsłudze podmiotów gospodarczych, świadczymy usługi doradztwa prawnego oraz zastępstwa we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych. 


Zdobyliśmy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i skutecznej ich reprezentacji przed organami kontroli, ale największe sukcesy odnosimy w obszarach:
• prowadzenie przedsądowych negocjacji w sporach pracowniczych oraz reprezentacja pracodawców przed sądem pracy.
• tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
• prawna obsługa budowlanych procesów inwestycyjnych oraz reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego
• dochodzenie świadczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi 

W naszym zespole zatrudniamy kompetentnych i dynamicznych prawników - specjalistów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz współpracujemy z odpowiednimi i posiadającymi kwalifikacje zawodowe partnerami w postaci adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz notariuszy. Skupiając wokół siebie wielu doświadczonych specjalistów zapewniamy kompleksowość obsługi klienta oraz maksymalnie skracamy czas wykonania zadania polegający najczęściej na rozwiązaniu problemu.

Obecnie zakres działalności Kancelarii Prawnej GREEN TRUST to przede wszystkim:
• zakładanie i przekształcanie spółek rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS oraz podmiotów rejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG
• bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw praz jednostek administracji rządowej, samorządowej, publicznej
• konstruowanie oraz negocjowanie umów cywinoprawnych i innych w obrocie gospodarczym,
• doradztwo prawnege oraz reprezentacja sądowa przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, gospodarczych, cywilnych
• prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, w tym negocjacje przedsądowe z pracownikami w sporach pracowniczych oraz reprezentacja pracodawców przed sądem pracy
• wsparcie przedsębiorców w postępowaniach przetargowych oraz jednostek publicznych w organizacji przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych
• prawna obsługa budowlanych procesów inwestycyjnych
• dochodzenie wierzytelności oraz ochrona wierzyciela
• dochodzenie świadczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi